HarmonyCentrum decor5

VHT

vibromuskulárna harmonizačná technika

Vibromuskulárna harmonizačná technika (VHT), je založená na Bowenovej metóde. Jedná sa o dynamickú metódu, pri ktorej je celé telo (t.j. všetky svaly) ošetrované trojfázovým pohybom. Masážna technika prebieha v pomerne rýchlom slede, keď sa na jednotlivé telesné partie aplikujú série pohybov – jemných, neinvazívnych, ale s dôkladným ohniskom a presnou lokalizáciou. Ošetrujú se nielen povrchové svaly, ale i svaly ťažko dostupné tzv. hlboké svaly.

Pri tejto metóde sa využívajú poznatky o tzv. medicínskom chaose a vibračnej energii. Touto masážou ("brnkaním") úponov sa totiž cez svalovú oblasť posiela do centrálneho mozgu impulz, v dôsledku ktorého nastane "chaos" v tzv. dočasnej pamäti. Následne dôjde k "resetu" a telo je nútené siahnuť po svojej "základnej matrici".